Health and Care Research Wales sends out regular electronic bulletins featuring news, events, training, funding and vacancies. If you would like to join our mailing list, please complete the form below.
Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n anfon bwletinau electronig allan yn rheolaidd gan roi sylw i newyddion, digwyddiadau, hyfforddiant, cyllid a swyddi gwag. Os hoffech chi ymuno â’r rhestr bostio, yna llenwch y ffurflen isod. 

 
* indicates required / yn dangos ei fod yn ofynnol